По оперативным данным, за 12 месяцев 2014 года Государственная фискальная служба собрала в сводный бюджет Украины 315,1 млрд. грн. из запланированных Минфином 334,8 млрд. грн. Таким образом недобор составил 20 млрд. грн. Из запланированных к возмещению 51,6 млрд. грн. НДС плательщикам отдали 43,3. Итого бизнесу не вернули 8,2 млрд. грн. Об этом на своей странице в сети Facebook пишет экс-министр доходов и сборов Украины Александр Клименко (https://www.facebook.com/O.V.Klymenko).  По налоговым платежам в 2014 году при плане 210,7 млрд. грн. в бюджет собрано 194,8 млрд. грн, или 92,4%.  Таким образом, бюджет недополучил налогов на сумму 15,9 млрд. грн. По сравнению с 2013 годом недобор составил 2 млрд. грн.

Потрібно зазначити, що кожна жінка, яка готується стати мамою має право на отримання допомоги по вагітності та пологам. Водночас порядок отримання і розмір цієї допомоги залежить від статусу жінки. Зокрема, є особливості надання цієї допомоги: 1) для працюючих жінок; 2) добровільно застрахованих; і 3) не застрахованих жінок і жінок підприємців .

Допомога для жінок, які працюють

Оформлення листка непрацездатності

Листок непрацездатності у зв’язку  з  вагітністю  та  пологами видається за місцем спостереження за  вагітною  жінкою  відповідно до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 р. № 455.

 

Куди необхідно звертатися?

Допомога по вагітності та пологам мають виплатити за місцем роботи. Для цього потрібно надати листок непрацездатності у зв’язку із вагітністю і пологами. Крім того, потрібно написати заяву, де вказати з якого дня Ви маєте намір піти у відпустку (але не раніше дня, яким відкритий лікарняний). У випадку якщо у жінки є декілька місць роботи, вона має право на допомогу і по сумісництву – туди їй необхідно принести копію листка непрацездатності, яка засвідчена підписом керівника і печаткою по основному місцю роботи, довідку про середню заробітну плату з основної роботи і також написати заяву.

Розмір допомоги

Розмір допомоги розраховує бухгалтерія підприємства. Якщо в загальному, то спочатку визначають середньоденний заробіток жінки за останні 6 місяців перед місяцем виходу у декретну відпустку. Для цього ділять сумарну нараховану заробітну плату на загальну кількість календарних днів у цьому періоді. Потім цей середньоденний заробіток множать на кількість днів відпустки (за вказаний у заяві період відпуски).  Тут важливо сказати, що допомога по вагітності і пологах застрахованій особі надається за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, тривалість якої залежить від особливості протікання вагітності та інших факторів:

№ п/п Випадки надання допомоги Строк з якого виникає право на отримання допомоги Тривалість відпустки по вагітності та пологам
1 Загальний випадок з 30 тижнів вагітності -126 к.д.: вагітності
— 70 к.д.до пологів;-56 к.д.після пологів
2 Жінкам,які відносяться до I — IV категорій постраждалих внаслідок аварії на ЧАЄС з 27 тижнів вагітності 180 к.д.:
— 90 к.д. до пологів;
— 90 к.д. після пологів
3 Передчасні, багатоплідні пологи, виникнення ускладнень при пологах чи в післяродовому періоді з 30 тижнів вагітності 140 к.д.:
— 70 к.д. до пологів;
— 70 к.д.після пологів
4 Вагітна не спостерігалась в лікувальному закладі з приводу вагітності до дня пологів з дня пологів 56 к.д.
5 Передчасні пологи до 30 тижнів вагітності у випадку смерті дитини з дня пологів 140 к.д.
6 Передчасні пологи до 30 тижнів вагітності у випадку смерті дитини з дня пологів 70 к.д.

Приклад розрахунку розміру допомоги при роботі на умовах неповного робочого тижня можна знайти тут.

Які документи необхідні у випадку, якщо тривалість відпустки більша за загальну (126 календарних днів)?

У випадку якщо народилось двоє і більше дітей або були передчасні або ускладнені пологи то для того щоб отримати додаткові 14 днів відпустки і оплати за них Вам необхідно отримати ще один листок непрацездатності, який виписується лікарем. І цей лист непрацездатності необхідно надати адміністрації підприємства де Ви працюєте, щоб вони здійснили оплату за цих 14 днів. Водночас це не стосується жінок-чорнобильців – їм відразу ж  виплачують допомогу за 180 днів і лист непрацездатності не подовжують.

 

Що необхідно враховувати, якщо йти у декретну відпустку пізніше ніж відкритий листок непрацездатності.

 

Потрібно зазначити, що Ви маєте право самі вирішувати коли йти у відпустку, вигнати жінку у декретну відпустку працедавець не має право.  Водночас:

1)      Якщо піти в декрет пізніше, то період, за який виплачується допомога не зміститися, а просто буде коротшим, а отже розмір допомоги буде менше (наприклад якщо піти на 20 днів пізніше, то допомога буде розрахована не за 126 днів, а за 106).

2)      Також потрібно враховувати, що заробітна плата буває менше, ніж якщо б за ці ж дні виплатили допомогу по вагітності і пологам. Це є наслідком того, що із цієї допомоги не утримується ні податку  з доходів, ніж соціальних внесків (а ці утримання в загальному складають більше 18 %). А отже, відкладувати вихід у декретну відпустку не вигідно ( за виключенням того випадку, якщо в останній період перед відпусткою Вам значно підвищили заробітну плату).

Строки виплати

Допомогу мають виплачувати в найближчий після його призначення строк, встановлений для виплати заробітної плати. Потрібно зазначити, що допомогу мають призначити не пізніше 10 днів з дня поступлення документів (заяви і листа непрацездатності).

Об’єднання відпустки по вагітності і пологам і щорічної відпустки

 

Перш за все необхідно відмітити, що якщо вагітна жінка має бажання приєднати щорічну відпустку до декретної (використавши її до або після пологів), то працедавець не має права відмовити їй у цьому і має надати щорічну відпустку в строк, в який вона просить (навіть якщо це не по графіку).

Якщо після відпустки по вагітності і пологам жінка на роботу не збирається, а планує здійснювати догляд за дитиною, то краще брати щорічну відпустку не перед декретною відпусткою, а після. Оскільки в першому випадку відпускні виплатять замість заробітної плати, а в другому замість допомоги по догляду. А враховуючи мізерний розмір цієї допомоги, краще втратити у цій допомозі ніж в заробітній платі.

Допомога для добровільно застрахованих

За яких умов жінка-підприємець може розраховувати на допомогу по вагітності та пологам ?

Жінка-підприємець може отримати допомогу від Фонду соцстрахування по тимчасовій втраті працездатності (надалі – Фонд), якщо вона бере добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування шляхом укладення Договору з ПФУ та сплачує добровільні внески.

Особи, які застраховані на добровільних засадах у Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, та фізичні особи — підприємці, що сплачують добровільні внески  мають право на допомогу за умови сплати страхових внесків  не менше повних шести календарних місяців протягом останніх дванадцяти календарних місяців перед настанням страхового випадку.

Куди необхідно звертатись і які документи подавати для призначення допомоги?

Для призначення матеріального забезпечення добровільно застраховані особи мають право звернутися до робочого органу відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за місцем проживання із заявою на призначення певного виду допомоги.

Для призначення та виплати допомоги по вагітності та пологах застрахованій особі жінці підприємцю необхідно надати документи, передбачені Порядком страхування осіб на добровільних засадах за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, затвердженим постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 02.06.2005 № 62, в частині, що не протирічить нормам Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загнальнообовязкове державне соціальне страхування», а саме:

—  заяву про виплату допомоги,

—         листок непрацездатності,

—         копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер),

—         витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та документа, що підтверджує обрану систему оподаткування,

—         паспорт,

—         трудову книжку (за необхідності),

—         страхове свідоцтво (при наявності).

—         договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування з Пенсійним фондом України,

—         довідку з Пенсійного фонду про сплату єдиного внеску за розрахунковий період та за місяць, в якому настав страховий випадок.

Особа, що добровільно застрахувалась має пред’явити страхове свідоцтво і повідомлення про взяття на облік, а також надати:

—                       Заяву про виплату допомоги по вагітності та пологам;

—                       Лист непрацездатності по вагітності та пологам.

Розмір допомоги

Суму розраховують спеціалісти відділення Фонду, для цього множать середньоденний дохід жінки за розрахунковий період ( в загальному випадку – 6 місяців перед місяцем, в якому був відкритий лікарняний) на кількість календарних днів, які підлягають оплати згідно із листом непрацездатності – 126 к.д. в загальному випадку, для чорнобильців – 180 к.д. У свою чергу середньоденний дохід визначають так: суму доходу, з якого протягом розрахункового періоду людина сплачувала внески до Фонду, ділять на кількість календарних днів розрахункового періоду.

 

Строки надання допомоги

На прийняття рішення про призначення допомоги у державного органу є 10 днів, з дати коли наданні всі документи. Виплатити мають протягом 10 днів після прийняття рішення про призначення. Гроші перераховують на банківський рахунок або поштовим переказом (бажаний спосіб оплати і реквізити людина вказує ще в заяві на виплату).

Допомога для незастрахованих жінок і жінок підприємців, які не сплачують страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

 

Куди і коли звертатись ?

Жінка, яка не застрахована в системі соцстрахування та жінки, зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності, які не сплачують страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності  можуть звернутися за допомогою по вагітності та пологам у регіональне відділення праці та соціального захисту по місцю реєстрації. Виключення жінки-військові – їм допомога виплачується по місцю служби. Звертатися необхідно не пізніше ніж через 6 місяців після закінчення періоду, вказаного в медичній довідці, інакше допомогу не призначать.

Необхідно зазначити, що в зв’язку з вступом в дію Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» передбачається обов’язкове та добровільне страхування. Обов’язкове — це мінімальний внесок, який наразі дорівнює 34,7 % від мінімальної заробітньої плати, а добровільний внесок можливий при заключенні з ПФУ Договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, отже жінки підприємці, які  сплачуть обов’язковий єдиний внесок не є платниками страхових внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Необхідні документи

В будь-якому випадку необхідно надати медичну довідку встановленого зразка і написати заяву про надання допомоги (зразок Вам мають надати). Але в залежності від категорії незастрахованої особи можуть бути потрібними додаткові документи:

—          Аспіранткам, докторанткам, клінічним ординаторам, студенткам вузів І-IV рівня акредитації і професійно-технічних учбових закладів – довідку про те, що ця особа навчається;

—          Тим, кого звільнили у зв’язку з ліквідацією підприємства (установи, організації), — довідку ліквідаційної комісії про звільнення за цією підставою;

—          Зареєстрованим безробітним – довідку з центру зайнятості про таку реєстрацію.

Розмір допомоги

Жінкам, які служать, навчаються або зареєстровані як безробітні, допомога розраховується множенням їх середньоденного доходу (грошового забезпечення, стипендії, мінімальної допомоги по безробіттю відповідно) на кількість календарних днів відпустки (126 к.д., а для чорнобильців – 180 к.д). Жінки звільненні у результаті ліквідації підприємства мають право на допомогу виходячи із середнього заробітку, який вони мали по цьому місцю роботи. У будь-якому випадку в розрахунок на місяць допомога буде складати не менше 25%  прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Водночас ті, хто не працює, не служить, не навчається і не зареєстрований безробітнім та жінки, зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності, які не сплачують страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності  допомога по вагітності та пологам буде виплачуватись у розмірі – 25%  прожиткового мінімуму для працездатних осіб в розрахунку на місяць.

 

Нормативно-правові документи, які можуть бути корисними щодо призначення і виплати допомоги по вагітності та пологам

 

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2811-12&p=1270204897733506

Закон України  «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням»

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2240-14&p=1270204897733506

Постанова Кабінету міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми»

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1751-2001-%EF&p=1270204897733506

Постанова Кабінету міністрів України  від 26 вересня 2001 р. N 1266 «Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням»

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1266-2001-%EF&p=1270204897733506

 

————————————-

Шановні читачі!

Щиро дякую за те, що Ви все частіше і частіше користуєтесь матеріалами цього сайту. Я радію з того, що можу працювати для Вас допомагаючи Вам знати трохи більше про захист Ваших прав. А також тим самим  бути трохи ближче до Вас і знати більше про те, що Вас турбує.

Оскільки, www.i-law.kiev.ua є неприбутковим волонтерським проектом і працює за рахунок тільки часу, який я можу виділити для нього, то багато із задуманого залишається лише в планах у тому числі щодо регулярної відповіді на Ваші питання. І більше того підтримка функціонування сайту з кожним роком потребує все більших і більших коштів. Тому звертаюсь до Вас з проханням про підтримку сайту.  

Немаючи особливих ілюзій щодо цього, але з надією, що комусь не шкода буде 10-15 грн або більше :-) пожертвуваних на розвиток проекту. Заохочую до цієї важливої справи.  І наперед дякую за кожен прояв щедрості !

Ви можете підтримати сайт пожертвами на картковий рахунок (у грн.): Найменування банку: Приватбанк.  Номер карткового рахунку:  5211-5373-1580-4448

http://www.i-law.kiev.ua/%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC/

Понедельник, 12 Январь 2015 17:49

Виплати при народженні дитини 2015

У зв`язку з прийняттям Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» від 27.03.2014 №1166-VII , який в частині соціальних виплат вступив в дію з 01.07.2014 року, виникло багато запитань щодо порядку призначення допомоги при народженні і по догляду за дитиною до трьох років щодо тієї категорії, що вже отримує допомогу, та тієї категорії, у якої діти будуть народжені після 01.07.2014 року.

Ми уже повідомляли про те, що відповідно до внесених змін до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» з 1 липня цього року змінилася система виплат при народженні дитини. У зв`язку з цим виникає багато запитань щодо порядку призначення допомоги при народженні і по догляду за дитиною до трьох років у тих, хто вже отримує допомогу та тих, у кого діти будуть народжені після 1 липня. Тому надаємо більш детальні роз’яснення з цього приводу.

 

Ми уже повідомляли про те, що відповідно до внесених змін до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» з 1 липня цього року змінилася система виплат при народженні дитини. У зв`язку з цим виникає багато запитань щодо порядку призначення допомоги при народженні і по догляду за дитиною до трьох років у тих, хто вже отримує допомогу та тих, у кого діти будуть народжені після 1 липня. Тому надаємо більш детальні роз’яснення з цього приводу.

 

Міністерство соціальної політики України підтримує передбачене проектом Державного бюджету на 2015 рік скорочення пільг для чорнобильців, – повідомив голова міністерства Павло Розенко. "Ми зі свого боку це рішення Кабінету Міністрів підтримуємо... Майже через 30 років після цієї страшної трагедії (аварії на Чорнобильській АЕС) не можна давати 4-й рівень радіологічної небезпеки селу Конча-Заспа або Козин", – заявив міністр.

Партнеры по коалиции считают, что действия Радикальной партии в Запорожском горсовете могут привести к расколу в Украине. В условиях непростой политической ситуации действия депутатов Радикальной партии в Запорожском горсовете лишь раскачивают обстановку в стране, сказал в комментарии РИА Новости Украина народный депутат "Блока Петра Порошенко" Руслан Сольвар. "Ситуация в Запорожье также связана с тем, что начал работать парламент и депутатам надо набирать "очки". Лично я считаю, что в связи с боевыми действиями на востоке Украины такого не надо делать. Есть местные советы, законные органы самоуправления, и вопросы надо решать на пленумах, сессиях.

На должности в новом Кабинете министров во главе с Арсением Яценюком претендуют сразу несколько менеджеров с западным образованием

Президент Петр Порошенко предложил включить в состав правительства нескольких менеджеров с западным образованием. Об этом сообщает УП со ссылкой на собственные источники, передает "ДС".

Среди них: Алекс Лисситса (президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса") - претендует на пост министра аграрной политики, Роман Рубченко (консультант международной консалтинговой компании McKinsey) на пост министра энергетики и угольной промышленности.

Также в списке, предложенных президентом, Андрей Пивоварский (гендиректор "Континиума"), а также Алексей Павленко (гендиректор "Фокстрота").

Эти кандидатуры находятся на стадии обсуждения.

http://www.dsnews.ua

В самых разных рейтингах топ-компаний деловых украинских журналов мы видим всегда только самых богатых, знаменитых и успешных соотечественников, что вполне кажется логичным. Так вот, общество «Укрпластик» тоже зачислено в такие списки именно передовых предприятий, что работают на украинском рынке изготовления гибких упаковочных пластиковых материалов. При чем, не только Украины, но и Восточной Европы, так и целого мира. Управляет заводом Ирина Мирошник, что также не менее успешна, богата и известна, чем ее детище. Руководителя завода Ирину Мирошник экперты ставят в один ряд и в одни рейтинги вместе с такими успешными украинскими женщинами, как небезызвестная Филя Жебровская (работает в фармацевтической отрасли) и даже с Галиной Герегой (руководить сетью строительных гипермаркетов «Эпицентр»).

Избрание новых членов Высшего совета юстиции. В эту тему, как собаки в кусок мяса, вцепились разные группы околосудебных дельцов.  Цель очевидна: через «своих членов» влиять на судебную систему, получать нужные решения, даже если они не законны. Так, заинтересованные лица сорвали проведение очередного (планового) съезда Всеукраинской общественной организации "Совет представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений". Эта организация более десяти лет успешно функционирует и  выдвигает своих кандидатов в члены ВСЮ, как и предписывает закон «О высшем совете юстиции». И никогда ни у кого вопросов это не вызывало.

В редакцию нашего издание пришло следующее письмо от винницких медиков. Подаем его полностью, как просили нас врачи:  Уважаемая редакция Обозревателя. Мы, коллектив Винницкой областной детской клинической больницы просим вас помочь посодействовать нам в решении острой проблемы - диктатуры врачей Солейко и Антонец. Именно эти две женщины-политика, по совместительству врачи нашего учреждения, которые ведут между собой постоянную войну за должность руководителя, уничтожают рабочую атмосферу в коллективе и культивируют служебные романы как средствао продвижения по службе.

Мочилово, которое начали полит-технологи нардепа Александра Домбровского имеет всего одну цель - дискредетировать сам Майдан и информационно уничтожить Сергея Свитка, главу областного совета, который был избран на Майдане зимой этого года. В своих многочисленных интервью скандальный нардеп от 11 округа Винницы Домбровский не раз говорил, что проводить люстрацию не стоит, что еще рано, что надо договариваться. Оно и понятно, ведь одним из первых, кого бы люстрировали был сам Домбровский. Ведь именно он раскрал заводы области, уничтожил промышленность, именно его союзник Тимофей Гиренко, главный прораб Винницы спекулировали на строительстве и не допускали на винницкий рынок никого, кто хотел дешевле строить.

Их чувственные ноты в наших любимых ароматах в этом сезоне превратят нашу личность и настроение в самое лучшее воспоминание этого года.

Александр Домбровский, то ли депутат, то ли видение. Непонятное явление в Верховной Раде. Скандальный застройщик и рейдер, подтасовщик выборов на скандальном 11 округе в Виннице. И личный близкий партнер и друг Петра Порошенка. Пойдет ли он на выборы? Уверены, что пойдет. При чем, по мажоритарке. Ведь зачем ему идти по партийным спискам, если округ ему обеспечен. Но нет ли тут, на его округе огромного количества подводных камней? Не считают ли его политтехнологи избирателей лохами? И не вернется ли сторицей Домбровскому то, чем он занимался все эти годы в Виннице и Винницкой области? Уверены, что считают. Потому как украденная у Натальи Солейко победа в 2012 году на выборах в Верховную Раду еще не раз аукнется и откликнется Домбровскому.

На одну из воспитательниц детского сада №6 г. Винницы, Галкину Наталью Васильевну, не единожды поступали жалобы от родителей на предмет того, что она плохо занимается с детьми, унижает родителей, вымогает деньги, которые можно сдавать на добровольных началах.Уже не первый раз в садике №6 г. Винницы родители, дети которых занимаются в группе №5, жалуются на действия одной из воспитательниц — Галкиной Натальи Васильевной. По словам родителей, она ведет себя неподобающе педагогу.Во-первых, плохо занимается с детьми, не играет с ними игры, слабенько занимается их развитием. Максимум, на что она способна — дать им карандаши и альбомы для рисования, либо же вывалить конструктор, чтобы дети играли.  

 

Если вам вдруг взбредет в голову шальная мысль зайти на официальный сайт Президента Украины, вы непроизвольно обратите внимание на одну интересную деталь: найти хоть сколько-нибудь детальную информацию об аппарате главы государства — то бишь Администрации Президента — не представляется возможным. Данные на сайте попросту отсутствуют. Нет даже биографии главы АП Бориса Ложкина. Что уж говорить о его замах, и уж тем более о главах и заместителях глав департаментов. Хоть вспоминать времена Виктора Януковича с его выкормышами противно, но тогда на сайте Президента хотя бы вывешивали скупые биографические данные о первых лицах аппарата. Сейчас и того нет. Узнать, кого набирают в систему управления главы государства можно разве что исходя из слухов, а также по рассказам сотрудников Администрации.

Известный актер и секс-символ Голливуда Джордж Клуни, в свои 53 готовится стать папой. С матерью ребенка, Аламуддин, они пока не женаты, но собираются зарегистрировать отношения в осенней Венеции.

Часто мы задаемся вопросом касательно того что надеть, с чем носить, что сейчас в тренде. На помощь всем тем, кто не успевает уследить за всеми новыми модными тенденциями приходит «Модный Дом», в комнатах которого вы сможете найти ответы на все поставленные вопросы.

Страну будоражат массовые акции протеста, над ней нависла угроза гражданской войны. Некоторые эксперты заговорили о вероятности иностранной интервенции. К подавлению сопротивления мирных граждан действующей власти пытаются склонить военных. На фоне этих нетривиальных событий, ни на минуту не останавливаясь, под присмотром ставленников «Семьи» происходит дерибан оборонно-промышленного комплекса Украины.

Экс-министр доходов и сборов Александр Клименко был привлечен Международным валютным фондом к разработке нового пакета налоговых реформ для Украины. Об этом со ссылкой на источники, близкие к переговорам, сообщает «Главком». http://glavcom.ua/articles/21628.html  По информации издания, вопросы налоговой системы были слабым местом украинского руководства в переговорах с МВФ и стали одной из причин двухнедельной задержки миссии Фонда в Киеве. Усложняло процесс переговоров неверие международных кредиторов в профессионализм нового руководства фискальной службы. Поэтому к консультациям специалистов Фонда был привлечен экс-министр Клименко, позитивно зарекомендовавший себя во время сессии переговоров с МВФ осенью 2013-зимой 2014 года.

Экс-министр доходов и сборов Александр Клименко был привлечен Международным валютным фондом к разработке нового пакета налоговых реформ для Украины. Об этом со ссылкой на источники, близкие к переговорам, сообщает «Главком». http://glavcom.ua/articles/21628.html  По информации издания, вопросы налоговой системы были слабым местом украинского руководства в переговорах с МВФ и стали одной из причин двухнедельной задержки миссии Фонда в Киеве. Усложняло процесс переговоров неверие международных кредиторов в профессионализм нового руководства фискальной службы. Поэтому к консультациям специалистов Фонда был привлечен экс-министр Клименко, позитивно зарекомендовавший себя во время сессии переговоров с МВФ осенью 2013-зимой 2014 года.

Игорь Стрелков тяжело ранен.

Об этом нам сообщил источник в руководстве Новоросии. Состояние министра обороны ДНР - тяжелое. Информация уточняется.

http://www.novorosinform.org/

МВД получает информацию, что помимо экс-генпрокурора Виктора Пшонки гражданство Казахстана пытаются получить его сын Артем, а также Сергей Арбузов, Александр Клименко и Сергей Курченко.

Владелец российского оппозиционного телеканала «Дождь» Александр Винокуров заявил, что глава России Владимир Путин вылетел в Киев для переговоров с Президентом Украины Петром Порошенко. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter. «Президент Путин позвонил Порошенко и вылетел в Киев, чтобы обсудить с украинским коллегой варианты мирного разрешения конфликта на Донбассе», — написал он. Обратим внимание, что никакого официального подтверждения указанной выше информации нет.

Авантюры в реорганизации системы управления национальной ГТС и кадровой политике в ключевой компании по транзиту и хранению газа ПАО «Укртрансгаз» угрожают энергетической безопасности государства. Это – вывод экспертов энергетического рынка, в результате анализа соответствующих решений Кабмина и законопроектов. Речь идет о Постановлении КМУ № 172 о разъединении системы ГТС и подземных газохранилищ путем создания отдельных обществ, а также законопроектов по реформированию системы управления ГТС и введению чрезвычайного положения в энергетике. Среди положительных аспектов данного решения – сохранение государственной формы собственности и выход перспективных активов из убыточного «Нефтегаза».

ТОП новости

Меню пользователя

Вход